Κοκκινογενή 9*19*19

Διαστάσεις (cm) (ΠχΥχΜ) : 9*19*19
Τεμάχια / m² : 40
Τεμάχια / Παλέτα : 300 & 325

Κατηγορία: .