ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

O έξυπνος κυβοειδής αποστάτης με σύρμα, από ινοοπλισμένο μπετόν τριών αποστάσεων σε ένα.
Διατίθεται σε 20/25/30mm, 35/40/50mm, 45/55/60mm.

Χρήση: θεμελιώσεις, βαριές κατασκευές, προκατασκευασμένα στοιχεία.