ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ NEW LINE K-100

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ NEW LINE K-100
• Ενισχύει την προσφυτική ικανότητα των κονιαμάτων σε κάθε μορφής υποστρώματα.
• Δημιουργεί ελαστικότητα και απόλυτη στεγανότητα.
• Προλαμβάνει αποτρέποντας την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών από τις συστοδιαστολές.
• Ιδανικό σαν γέφυρα πρόσφυσης παλαιού και νέου μπετόν.
• Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων.
• Περιορίζει τη συρρίκνωση στην πήξη του τσιμέντου.
• Περιορίζει το νερό ανάμιξης και προσφέρει καλύτερη εργασιμότητα.
• Ενισχύει τις χημικές αντοχές των κονιαμάτων σε οξέα, αλκαλικό περιβάλλον, λάδια κ.ά.
• Σταθεροποιεί σαθρές ορυκτές επιφάνειες με αποτέλεσμα να μπορούν να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέτρες, κεραμικά, πλακάκια κ.ά.
• Προσφέρει στην επιφάνεια αντοχή στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.