Γαλβανισμένες Σχάρες Ηλεκτροπρεσσαριστές

Περιγραφή:

Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες γαλβανισμένες εν θερμώ, με τα ανάλογα πλαίσια. Οι σχάρες χωρίς πλαίσιο χρησιμοποιούνται συνήθως σε προκατασκευασμένα κανάλια, (βλ. τεχνικό φυλλάδιο Ρ1), ενώ με πλαίσιο σε κανάλια που κατασκευάζονται στο έργο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Κατασκευάζονται από διαμήκεις, ορθογωνικής διατομής, λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών, με ύψος 25-40mm, πάχος 2-5mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους.
• Ο αξονικά σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) είναι διαστάσεων 34x38mm, ενώ το καθαρό καρέ (μάτι) είναι διαστάσεων ~ 30Χ30 mm.
• Τα πλαίσια, (τελάρα), κατασκευάζονται από γωνιές 30×30-45x45mm με πάχος 3-5mm και περιλαμβάνουν τζινέτια πάκτωσης. (βλ. πίνακα)
• Κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025.
• Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO 1461.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού προτύπου DIN 24537, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

*Κλάσεις Αντοχής Κατά DIN 1072

[3] Επιβατικά 500kg/ρόδα [6]Φορτηγά 1000kg/ρόδα [30]Φορτηγά 5000kg/ρόδα

[12]Φορτηγά 2000kg/ρόδα [60]Φορτηγά 10000kg/ρόδα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΚΛΑΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΟΚΑΤ ΚΑΝΑΛΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΤΕΛΑΡΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛ/Μ ΛΑΜ. ΣΤΗΡ. Υ/ΠΑΧ
G137-25/2** 137×1000 25×2 ΓΕΝΙΚΗ Κ100 GF137-25/2
G142-25/2* 142×1000 25×2 ΓΕΝΙΚΗ Κ90
G200-25/2 200×1000 25×2 [12] GF200-25/2
G200-30/3 200×1000 30×3 [30] GF200-30/3
G250-25/2 250×1000 25×2 [3] GF250-25/2
G248-30/2*** 248×1000 30×2 [3] Κ200 GF248-30/3
G248-30/3*** 248×1000 30×3 [12]
G248-30/5*** 248×1000 30×5 [30]
G300-25/2 300×1000 25×2 ΠΕΖΟΙ GF300-25/2
G300-25/3 300×1000 25×3 [3]
G300-30/3 300×1000 30×3 [6] GF300-30/3
G300-40/3 300×1000 40×3 [12] GF300-40/3
G400-25/2 400×100 25×2 ΠΕΖΟΙ GF400-25/2
G400-30/3 400×1000 30×3 [3] GF400-30/3
G500-25/2 500×1000 25×2 ΠΕΖΟΙ GF500-25/2
G500-50/5 500×1000 50×5 [30] GF500-50/5
**Με ανεστραμμένη γωνιά και σχεδιασμό για τοποθέτηση στο κανάλι Κ90

**Σχεδιασμός ειδικά για τοποθέτηση στο κανάλι Κ100

***Σχεδιασμός ειδικά για τοποθέτηση στο κανάλι Κ200