Διάφανη Γυάλινη Ψηφίδα

Κατηγορία:

Κοκκομετρία: (0,5-1,25)mm, (2-6)mm, (6-12)mm
Συσκευασία: Σάκος 20kg