Κίτρινη Γυάλινη Ψηφίδα

Κατηγορία:

Κοκκομετρία: (2-6)mm
Συσκευασία: Σάκος 20kg