Καλύμματα Φρεατίων Με Πλαίσιο Β125

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ – 12,5 tn).
  • Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124
  • Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
B 3030 SS 300 x 300 30 200 x 200
B 3040 DS 300 x 400 30 200 x 300
B 4040 SS 400 x 400 30 302 x 302
B 4050 SS 400 x 500 35 300 x 400
B 5050 SS 500 x 500 30 400 x 400
B 5060 SS 500 x 600 30 400 x 500
B 6060 SS 600 x 600 30 500 x 500
B 7070 SS 700 x 700 40 600 x 600
B 6080 SS 600 x 800 40 500 x 700
B 8080 SS 800 x 800 40 700 x 700
B 9090 SS 900 x 900 50 800 x 800
B 100100 SS 1000 x 1000 60 900 x 900