Καλύμματα Φρεατίων Με Πλαίσιο C250

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ – 25 tn).
  • Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο   ΕΝ124.
  • Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ  ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
C 3030 SS 300 x 300 35 200 x 200
C 4040 SS 400 x 400 35 300 x 300
C 5050 SS 500 x 500 40 400 x 400
C 6060 SS 600 x 600 45 500 x 500
C 6080 SS 600 x 800 60 500 x 700
C 7070 SS 700 x 700 50 600 x 600
C 8080 SS 800 x 800 60 700 x 700
C 9090 SS 900 x 900 66 790 x 790
C 100100 SS 1000 x 1000 70 900 x 900