Καλύμματα Φρεατίων Με Πλαίσιο A15

Περιγραφή:

Τετράγωνα ή ορθογώνια καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια με διπλή βάση έδρασης (πατούρα).
* Προτείνεται η χρήση γράσου (λιπαντικό λίπος), για την αποφυγή διάχυσης οσμών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ – 1,5 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε μορφή φολίδων), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 185.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
*Α 1515 SS 150 x 150  15 100 x 100
*A 2020 SS 200 x 200 20 150 x 150
A 2525 DS 250 x 250 30 170 x 170
A 2535 DS 240 x 320 30 160 x 240
A 3030 DS 300 x 300 30 220 x 220
A 3040 DS 300 x 400 30 220 x 320
A 4040 DS 400 x 400 30 320 x 320
A 4050 DS 400 x 500 30 320 x 420
A 5050 DS 500 x 500 30 420 x 420
A 5060 DS 500 x 600 30 420 x 520
A 6060 DS 600 x 600 40 520 x 520
A 6070 DS 600 x 700 40 520 x 620
A 7070 DS 700 x 700 40 620 x 620
*Μονή βάση έδρασης (πατούρα)