Καλύμματα Φρεατίων Στρογγυλά Β125

Περιγραφή:

Στρογγυλά καλύμματα φρεατίων με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ – 12,5 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
B 400 CC Φ 400 35 Φ 320
Β 500 CC Φ 500 40 Φ 420