Καλύμματα Φρεατίων Υδρομετρητών Τύπου Ε.Υ.Δ.Α.Π. Β125

Περιγραφή:

Καλύμματα και πλαίσια υδρομετρητών, σχεδιασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις – προδιαγραφές της Ε.ΥΔ.Α.Π.
Χρησιμοποιούνται κυρίως για κάλυψη φρεατίων υδρομετρητών και προσφέρονται είτε έως ΣΕΤ (καπάκι – πλαίσιο), είτε ξεχωριστά.
Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε προκατασκευασμένα τσιμεντένια φρεάτια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα B125 (φορτίο δοκιμής: 125 kΝ – 12,5 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Ελεγμένα και πιστοποιημένα ως προς τις προδιαγραφές τους, από την ΕΥΔΑΠ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
* ΕΥ3535 ΚΑΠ 331 x 331
** ΕΥ3535 ΠΛ 352 x 352 312 x 312
*** ΕΥ3535 352 x 352 312 x 312
* Αφορά μόνο το κάλυμα

**Αφορά μόνο το πλαίσιο

***Πλαίσιο – κάλυμμα ΣΕΤ