Καλύμματα Φρεατίων Υδρομετρητών 30×30 A15

Περιγραφή:

Καλύμματα φρεατίων υδρομετρητών με ανάλογα πλαίσια.
Χρησιμοποιούνται κυρίως για κάλυψη φρεατίων υδρομετρητών.
Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε προκατασκευασμένα τσιμεντένια φρεάτια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ – 1,5 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε μορφή φολίδων), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 185.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
ΕΥ 300 x 300  20 260 x 260