ΚΑΜΠΥΛΗ 90° ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ

Κατηγορία:

ΠΑΧΟΣ 0,4mm
 

Διάμετρος σωλήνας:

 

80-130

100-150

130-180

150-200

180-230

200-250

250-300

300-350