Κεχριμπαρένια Γυάλινη Ψηφίδα

Κατηγορία:

Κοκκομετρία: (6-12)mm
Συσκευασία: Σάκος 20kg