Μπεζ ψηφίδα

Κατηγορία:

Κοκκομετρία: (6-12)mm

Διατίθεται σε σάκους των 22kg  και σε μεγασάκους.