Πλαίσια Για Γαλβανισμένες Σχάρες (Τελάρα)

Περιγραφή:

Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες γαλβανισμένες εν θερμώ, με τα ανάλογα πλαίσια. Οι σχάρες χωρίς πλαίσιο χρησιμοποιούνται συνήθως σε προκατασκευασμένα κανάλια, (βλ. τεχνικό φυλλάδιο Ρ1), ενώ με πλαίσιο σε κανάλια που κατασκευάζονται στο έργο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Κατασκευάζονται από διαμήκεις, ορθογωνικής διατομής, λάμες στήριξης διαφόρων μεγεθών, με ύψος 25-40mm, πάχος 2-5mm και με εγκάρσιες ελικοειδείς ράβδους.
• Ο αξονικά σχηματιζόμενος βρόγχος (καρέ) είναι διαστάσεων 34x38mm, ενώ το καθαρό καρέ (μάτι) είναι διαστάσεων ~ 30Χ30 mm.
• Τα πλαίσια, (τελάρα), κατασκευάζονται από γωνιές 30×30-45x45mm με πάχος 3-5mm και περιλαμβάνουν τζινέτια πάκτωσης. (βλ. πίνακα)
• Κατασκευάζονται από δομικό χάλυβα S235 JR, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10025.
• Το γαλβάνισμα γίνεται εν θερμώ, σύμφωνα με το ISO 1461.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού προτύπου DIN 24537, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΛ/Μ ΓΩΝΙΑ (mm) ΥΨ/ΠΛ/ΠΑΧ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ
GF137-25/2 150×1010 30/30/3 G137-25/2
GF200-25/2 215×1010 30/30/3 G200-25/2
GF200-30/3 215×1010 35/35/3 G200-30/3
GF250-25/2 260×1010 30/30/3 G250-25/2
GF248-30/3 260×1010 35/35/3 G248-30/2
G248-30/3
G300-30/5
GF300-25/2 315×1010 30/30/3 G300-25/2
G300-25/3
GF300-30/3 315×1010 35/35/3 G300-30/3
GF300-40/3 320×1010 45/45/5 G300-40/3
GF400-25/2 415×1010 30/30/3 G400-25/2
GF400-30/3 415×1010 35/35/3 G400-30/3
GF500-25/2 515×1010 30/30/3 G500-25/2
GF500-50/5 520×1010 50/50/5 G500-50/5