,

Πλαστικά Κανάλια ABS 13×100

Περιγραφή:

Πλαστικά κανάλια αποστράγγισης τυπικού μήκους ενός μέτρου, σε μαύρο χρώμα με δυνατότητα προσθήκης ανάλογων σχαρών (είτε γαλβανισμένων ή ανοξείδωτων, είτε από χυτοσίδηρο), σύμφωνα με τον τύπο καναλιού στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Τα κανάλια κατασκευάζονται από ABS.
• Οι γαλβανισμένες σχάρες, κατηγορίας Α15, κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα.
• Οι ανοξείδωτες σχάρες κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304).
• Οι σχάρες από χυτοσίδηρο, κατηγορίας B125 και C250, κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο.

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

• Οι γαλβανισμένες και οι ανοξείδωτες σχάρες έχουν μήκος 1 μέτρο.
• Οι σχάρες από χυτοσίδηρο έχουν μήκος 50cm. Για κάθε κανάλι 1 μέτρου χρησιμοποιούνται 2 σχάρες.
• Οι σχάρες ασφαλίζουν πάνω στο κανάλι με ειδικό εξάρτημα στερέωσης, εξασφαλίζοντας σταθερή και αθόρυβη εγκατάσταση.
• Για την ένωση με το δίκτυο των σωλήνων υπάρχει κάθετη έξοδος (Φ 75/100mm), και οριζόντια έξοδος (Φ 60/75mm στο ύψος 7,5cm και Φ 75/100mm στο ύψος 15cm), προσαρμοσμένες στο κανάλι.
• Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την γωνιακή σύνδεση χωρίς τη χρήση ειδικού εξαρτήματος μειώνοντας σημαντικά το κόστος εγκατάστασης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΠΛxΜxΥ

ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ     ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ        ΕΞΟΔΟΣ Φ

ΡΑ1301 ΚΑΝΑΛΙ 13×100/7,5(ABS)              153x1000x123        95x1000x75                60-75-100
ΡΑ1302 ΚΑΝΑΛΙ 13×100/15 (ABS)              153x1000x198       95x1000x150                  75-100