Πολύχρωμη ψηφίδα

Κατηγορία:

Κοκκομετρία: (2,5-6,5)mm, (6,5-12)mm, (12-18)mm
Συσκευασία: Σάκος 22kg και μεγασάκος.