Πράσινηψηφίδα

Κατηγορία:

Κοκκομετρία: (1-2,5)mm, (2,5-4)mm, (4-6,5)mm, (6,5-12)mm, (12-18)mm, (18-25)mm
Συσκευασία: Σάκος 22kg και μεγασάκος