Πράσινη Γυάλινη Ψηφίδα

Κατηγορία:

Κοκκομετρία: (2-6)mm, (6-12)mm
Συσκευασία:  Σάκος 20kg