ΣΙΔΗΡΟΑΠΟΣΤΑΤΗΣ ΖΙΓΚ ΖΑΓΚ

Τέλεια διείσδυση σε θεμέλια και βαρύ οπλισμό. .

Ο κορυφαίος σιδηροαποστάτης για τέλεια διείσδυση σε θεμέλια και βαρύ οπλισμό. .

Χρήση: θεμελιώσεις, βαριές κατασκευές.

Διατίθεται σε 20mm, 40mm & 50mm.