ΣΙΔΗΡΟΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Π

Βέργα με εγκοπές κάτω για διείσδυση σκυροδέματος.

Βέργα με εγκοπές κάτω για διείσδυση σκυροδέματος.

Χρήση: κολώνες, πλάκες, δοκούς και τοιχεία.

Διατίθεται σε 20mm, 25mm, 30mm, 40mm & 50mm.