ΣΙΔΗΡΟΑΠΟΣΤΑΤΗΣ H

Βέργα διπλής ιδιότητας με εγκοπές επάνω για οπλισμό και κάτω για διείσδυση σκυροδέματος.

Προσδίδει αξεπέραστη ποιότητα στην κατασκευή, σκληρότητα και σιγουριά στο πάτημα.
Πρόκειται για τον πιο εύχρηστο σιδηροαποστάτη.

Χρήση: κολώνες, πλάκες, δοκούς και τοιχεία.

Διατίθεται σε 20mm, 25mm & 30mm.