Σχάρες Φρεατίων Υδροσυλλογής Τύπου Ε.Υ.Δ.Α.Π. C250

Περιγραφή:

Σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής αγωγών ομβρίων με τα ανάλογα πλαίσια, τύπου Ε.ΥΔ.Α.Π.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ – 25 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά:

• Προδιαγραφών ΕΥΔΑΠ από εγκεκριμένο σχέδιο.
• Ο σχεδιασμός της διατομής των κιγκλίδων μειώνει την πιθανότητα φραγής της σχάρας από διάφορα αντικείμενα διατηρώντας έτσι την ικανότητα παροχής εκκένωσης και διευκολύνοντας τον καθαρισμό κατά την συντήρηση των φρεατίων υδροσυλλογής.
• Διατίθενται και σε τύπο σχάρας με αντικλεπτικό μηχανισμό, (μεντεσέ).

Υδραυλικά χαρακτηριστικά:

• Επιφάνεια απορρόφησης :2200 cm2.
• Συντελεστής επιφάνειας εκκένωσης προς την επιφάνεια ελεύθερου χώρου: 54,5%.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.
Πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα (third partly certification), ως προς τη συμμόρφωση τους κατά ΕΝ124.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
C 6096 SGG 570 x 960 75 480 x 480
* C 6096 HGG 570 x 960 75 480 x 480
* Με αντικλεπτικό μηχανισμό