Σχάρες Φρεατίων Υδροσυλλογής C250

Περιγραφή:

Τετράγωνες ή ορθογώνιες σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα C250 (φορτίο δοκιμής: 250 kΝ – 25 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από ελατό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε σφαιροειδή μορφή), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1083, grade 500-7.

Υδραυλικά χαρακτηριστικά:

• Ο σχεδιασμός των κιγκλίδων παρέχει τη μέγιστη υδραυλική ικανότητα εκκένωσης .
• Ανάλογα με το μέγεθος της σχάρας αναφέρεται στο πίνακα η επιφάνεια απορρόφησής της, σε cm2, (βλ. τεχνικό φυλλάδιο).

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
C 3030 SGG 570 x 960 40 202 x 202
C 4040 SGG 400 x 400 50 303 x 303
C 5050 SGG 500 x 500 50 400 x 400
C 6060 SGG 600 x 600 50 500 x 500
C 7070 SGG 700 x 700 50 600 x 600
C 8080 SGG 800 x 800 50 700 x 700
C 5070 SGG 500 x 700 60 420 x 620