Σχάρες Φρεατίων Υδροσυλλογής A15

Περιγραφή:

Τετράγωνες σχάρες φρεατίων υδροσυλλογής με ανάλογα πλαίσια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Ομάδα A15 (φορτίο δοκιμής: 15 kΝ – 1,5 tn).
• Σχεδιάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ124.
• Κατασκευάζονται από φαιό χυτοσίδηρο (με μικροσύνθεση γραφίτη σε μορφή φολίδων), σύμφωνα με το πρότυπο ISO 185.

Διασφάλιση ποιότητας:

Κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ124, και υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΣ ΚΑΘ. ΑΝΟΙΓΜΑ
A 1515 SG 150 x 150 15 100 x 100
A 2020 SG 200 x 200 20 150 x 150
A 3030 SG 300 x 300 35 220 x 220
A 4040 SG 400 x 400 35 320 x 320