ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ

Διατίθεται σε 14mm,20mm & 22mm ανάλογα με τη διάμετρο της σωλήνας για τη σφράγιση της.