Τερματικά Για Κανάλια ΡΡ10Χ100

Κατηγορία:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΣ Φ
ΡΡ1004 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ COMPACT 10×100/3,5 (PP) Φ40 40
ΡΡ1005 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ COMPACT 10×100/5 (PP) Φ40,50 40-50