ΤΕΧΝ. PRATICO – TRAVERTINE

Εξωτερικό Πλάτος (εκ): 10
Εξωτερικό Μήκος (εκ): ελεύθερο μήκος
Μονάδα Μέτρησης: m2
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο
Μ2 / Χαρτοκιβώτιο: 1m2
m2 / Παλέτα: 24
: διατίθεται και η αντίστοιχη γωνία

Κατηγορία: