, ,

Τζάκι Βιοαιθανόλης Ίσιο

75
Βάρος 38 kg
kw 2.6 – 3.4 kw
Χωρητικότητα 1 x 3.500 ml
Αυτονομία 6 – 8 ώρες
130
kw 5.4 – 6.8 kw
Βάρος 62 kg
Χωρητικότητα 2 x 3.500 ml
Αυτονομία 6 – 8 ώρες
190
Βάρος 94 kg
kw 7.8 – 10.2 kw
Χωρητικότητα 3 x 3.500 ml
Αυτονομία 6 – 8 ώρες