, ,

Τζάκι Βιοαιθανόλης Τρίφατσο

75
Βάρος 33 kg
kw 2.6 – 3.4
Χωρητικότητα 1 x 3.500 ml
130
kw 5.4 – 6.8
Βάρος 57 kg
Χωρητικότητα 2 x 3.500 ml
Αυτονομία 6 – 8 ώρες
190
Βάρος 89 kg
kw 7.8 – 10.2
Χωρητικότητα 3 x 3.500 ml
Αυτονομία 6 – 8 ώρες