Τσιμεντοσωλήνα Άοπλη

Διαστάσεις 
Εσωτερικές σε (mm) Εξωτερικές σε (mm) Ύψος σε (m)
Φ1000 Φ1200 1
Φ800 Φ1000 1
Φ600 Φ700 1
Φ500 Φ580 1
Φ400 Φ480 1
Φ200 Φ280 1