Τσιμεντοσωλήνα Οπλισμένη Με Πάτο – Σηπτικός Βόθρος

Διαστάσεις
Εσωτερικές σε (mm) Εξωτερικές σε (mm) Ύψος (m)
Φ2500 Φ2750 2
Φ2300 Φ2500 2
Φ2000 Φ2200 2
Φ2500 Φ2750 1
Φ2300 Φ2500 1
Φ2000 Φ2200 1