Τσιμεντοσωλήνα Οπλισμένη – Βόθροι Πηγάδια

Διαστάσεις
Εσωτερικές σε (mm) (mm) (m)
Φ2800 Φ3000 1
Φ2500 Φ2750 1
Φ2300 Φ2500 1
Φ1800 Φ2000 1
Φ1500 Φ1700 1
Φ1000 Φ1250 1