Προκατασκευασμένα Φρεάτια Απλά

Περιγραφή:

Προκατασκευασμένα φρεάτια με δυνατότητα προσθήκης / εντοιχισμού ανάλογων χυτοσιδηρών καλυμμάτων, σύμφωνα με τον τύπο φρεατίου στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Τα απλά φρεάτια κατασκευάζονται από στεγανό σκυρόδεμα C 35/45
• Τα φρεάτια με δυνατότητα προέκτασης κατασκευάζονται από ινοπλισμένο σκυρόδεμα C 30/37.

Διασφάλιση ποιότητας:

• Κατασκευάζονται υπό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΩ/ΚΑΤΩ

ΥΨΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
EY 3030 B 345×345/405×405 215 EY3030 Α15
A3030DS Α15
EY 3535 B 390×390/440×440 270 B3030SS Β125
EY3535KAΠ Β125
EY 4040 B 430×430/450×450 225 A4040 DS Α15
B4040SS Β125
C4040SS C250
D4040SS D400