ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΟΤΟΣ

Κατηγορία:

Ο Ασβεστοπολτός ευρίσκει εφαρμογή στους πλίνθους, στα προϊόντα σκυροδέματος , οικοδομικά στοιχεία. Βελτιώνει τις ιδιότητες των τσιμεντοκονιαμάτων γιατί:
(1) Αυξάνει το εργάσιμο.
(2) Διατηρεί σχετική υγρασία για αρκετό χρόνο.
(3) Αυξάνει την πρόσφυση του κονιάματος στους λίθους και οπτόπλινθους.

Διατίθεται σε:
Κυβικό χύμα
Big bag (μεγασάκος)
Σακουλάκι 25kg

ΧΡΗΣΕΙΣ:
• Στην οικοδομή για χτίσιμο και σοβάτισμα.
• Στην γεωργία για άσπρισμα δέντρων και προφύλαξη τους από παγετό και έντομα.
• Για άσπρισμα-ασβέστωμα σπιτιών και ταρατσών που εξασφαλίζουν θερμομόνωση με πιο φυσικό τρόπο.