Διογκωμένη Πολυστερίνη

Η Διογκωμένη Πολυστερίνη χρησιμοποιείται στην δόμηση, εξαιτίας των ιδιοτήτων του ως ελαφρύ και θερμομονωτικό υλικό, με εξαιρετικές αντοχές.