Υαλοβάμβακας

Ο υαλοβάµβακας συναντάται στις εξής εµπορικές µορφές: • σε µορφή παπλώµατος είτε σε ρολά χωρίς επένδυση είτε µε επένδυση αλουµινίου (επικάλυψη φύλλου αλουµινίου, υαλοϋφάσµατος ή χαρτιού Kraff από τη µία τους πλευρά) είτε µε ενισχυµένο µεταλλικό πλέγµα, • σε µορφή πλακών και • σε µορφή ειδικά µορφοποιηµένα κογχυλιών για χρήση ως µόνωση σωληνώσεΩΝ
Ρολό υαλοβάμβακα με πάχος 30mm και βάρος 13kg/m3
Ρολό υαλοβάμβακα με πάχος 50mm και βάρος 12kg/m3
Ρολό υαλοβάμβακα με αλουμινόχαρτο με πάχος 30mm και βάρος 13kg/m3
Ρολό υαλοβάμβακα με αλουμινόχαρτο με πάχος 50mm και βάρος 12kg/m3
Πλάκες υαλοβάμβακα:
Πλάκες υαλοβάμβακα με πάχος 45mm και βάρος 15kg/m3

Κατηγορία: