Κάδος μπαζών

Κάδος μπαζών  χωρητικότητας    8 κυβικών.