,

Καμινάδα Διπλό Τοίχωμα

20*20 11,0 kg
25*25 15,0 kg