,

Καμινάδα Στρογγυλή

Καμινάδα στρογγυλή με διπλό τοίχωμα

Φ200 10,5 kg
Φ250 12,5 kg
Φ300 16,0 kg