ΚΑΠΕΛΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ (ΘΗΛ)

Κατηγορία:

ΠΑΧΟΣ 0,4mm

<table border=”2″>
<tbody>
<tr>
<td>
<p align=”CENTER”>Διάμετρος σωλήνας:</p>
</td>
<td>
<p align=”CENTER”><span style=”font-family: ‘Arial’;”><span lang=”en-US”> </span></span></p>
<p align=”CENTER”><span style=”font-family: ‘Arial’;”><span lang=”en-US”>Ø80</span></span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p align=”CENTER”>Ø100</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p align=”CENTER”>Ø130</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p align=”CENTER”>Ø150</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p align=”CENTER”>Ø180</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p align=”CENTER”>Ø200</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p align=”CENTER”>Ø230</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p align=”CENTER”>Ø250</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p align=”CENTER”>Ø300</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
<p align=”CENTER”>Ø350</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>