ΚΕ.Β.Ε (3)

Βάρος / τεμ (kg) : 6.8
Τεμ / m² : 15

Κατηγορία: