ΚΕ.Β.Ε (4)

Βάρος / τεμ (kg) : 7.3
Τεμ / m² : 18

Κατηγορία: