ΚΕ.Β.Ε (6)

Βάρος / τεμ (kg) : 1.3
Τεμ / m² : 50

Κατηγορία: