ΚΕ.Β.Ε

Βάρος / τεμ (kg) : 3.0
Τεμ / m² : 19.5

Κατηγορία: