Κοκκινογενή 14*25*32

Διαστάσεις (cm) (ΠχΥχΜ) : 14*25*32
Τεμάχια / m² : 18
Τεμάχια / Παλέτα : 96

Κατηγορία: