Κοκκινογένη 14*19*19

Διαστάσεις (cm) (ΠχΥχΜ) : 14*19*19
Τεμάχια / m² : 53
Τεμάχια / Παλέτα : 120

Κατηγορία: