Κοκκινογενή 6*12*19

Διαστάσεις (cm) (ΠχΥχΜ) : 6*12*19
Τεμάχια / m²: 53
Τεμάχια / Παλέτα : 900 & 975

Κατηγορία: