Κοκκινογενή 9*12*19

Διαστάσεις (cm) (ΠχΥχΜ) : 9*12*19
Τεμάχια / m²: 41
Τεμάχια / Παλέτα : 495

Κατηγορία: